Hotline: 0764 145 456

Quy định về sử dụng chất tẩy rửa để rửa bao bì, dụng cụ chứa đựng tiếp xúc thực phẩm