Hotline: 0764 145 456

CHỨNG NHẬN HACCP, ISO 22000

Giá Dịch Vụ: Liên hệ
Hoàn thành một số Giấy chứng nhận - Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn HACCP - Hệ thống quản lý an toán thực phẩm ISO 22000 - Chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho các loại hình sản xuất và kinh doanh ăn uống - Và một số chứng nhận khác