Hotline: 0764 145 456

Mẫu bản cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm lĩnh vực Nông Nghiệp

Giá Dịch Vụ: Liên hệ
Mô tả về dịch vụ

Theo quy định của Chính Phủ cũng như các Bộ ngành, các cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ; kinh doanh nhỏ lẻ; sản xuất, kinh doanh thực phẩm không có địa điểm cố định, sơ chế sản phẩm ban đầu nhỏ lẻ, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ; kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn v.v... phải thực hiện việc ký Bản cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

CĂN CỨ PHÁP LÝ:

- Thông Tư 17/2018/TT-BNNPTNT : QUY ĐỊNH PHƯƠNG THỨC QUẢN LÝ ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM ĐỐI VỚI CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH NÔNG LÂM THỦY SẢN KHÔNG THUỘC DIỆN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Các cơ sở không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm: Theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ khoản 1 Điều 12 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm, bao gồm:

a) Sản xuất ban đầu nhỏ lẻ;

b) Sản xuất, kinh doanh thực phẩm không có địa điểm cố định, trừ tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên;

c) Sơ chế nhỏ lẻ;

d) Kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ;

đ) Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn;

e) Cơ sở đã được cấp một trong các Giấy chứng nhận: Thực hành sản xuất tốt (GMP), Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP), Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000, Tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (IFS), Tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn thực phẩm (BRC), Chứng nhận hệ thống an toàn thực phẩm (FSSC 22000) hoặc tương đương còn hiệu lực.

g) Cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản có xuất khẩu sang các quốc gia, vùng lãnh thổ có yêu cầu chứng nhận y tế (chứng thư, chứng nhận an toàn thực phẩm) bởi cơ quan có thẩm quyền thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

MẪU BẢN CAM KẾT ĐẢM BẢO AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH SẢN PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN:

 

THỜI HẠN BẢN CAM KẾT:

- Bản cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm áp dụng cho các cơ sở không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm: Hạn 3 năm cơ sở phải ký lại bản cam kết và nộp về cơ quan quản lý.

ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ TƯ VẤN CHI TIẾT XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ: 076.4145.456 gặp công ty Việt Vang.

Sản phẩm liên quan