Hotline: 0764 145 456

Bộ câu hỏi xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm lĩnh vực Y Tế

Giá Dịch Vụ: Liên hệ
Mô tả về dịch vụ

Quyết định 37/QĐ-ATTP ban hành ngày 02/02/2015 Về việc ban hành tài liệu tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm; Bộ câu hỏi đánh giá kiến thức về an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở, người trực tiếp chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn uống và Đáp án trả lời.

Xem chi tiết tài liệu tại đây => http://tuvangiayphep24h.com/img_data/files/153_qd-37qd-attp-tap-huan-va-cau-hoi-ve-attp.pdf

 

Về việc ban hành tài liệu tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm; Bộ câu hỏi đánh giá kiến thức về an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất thực phẩm, kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn có yêu cầu điều kiện bảo quản đặc biệt thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế và Đáp án trả lời

Xem chi tiết tài liệu tại đây => http://tuvangiayphep24h.com/img_data/files/153_qd-216qd-attp.pdf

Sản phẩm liên quan