Hotline: 0764 145 456

Những lưu ý về kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn

Giá Dịch Vụ: Liên hệ
Mô tả về dịch vụ

Theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP của Chính Phủ có nêu tại điểm đ - mục 1 - Điều 12 như sau: Đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn thì không thuộc đối tượng cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. Tuy nhiên trong quá trình kinh doanh, buôn bán, cơ sở phải đảm bảo an toàn thực phẩm và những yêu cầu sau đây:

1/ Giấy phép kinh doanh phải có đăng ký ngành nghề kinh doanh, buôn bán thực phẩm tương ứng.

2/ Giấy chứng nhận khám sức khỏe (thẻ xanh) của chủ cơ sở và nhân viên tham gia sản xuất hoặc kinh doanh đúng theo quy định.

3/ Giấy xác nhận kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm của chủ cơ sở và nhân viên tham gia sản xuất hoặc kinh doanh đúng theo quy định.

4/ Hợp đồng mua bán, giấy phép kinh doanh, hóa đơn VAT, giấy đủ điều kiện từ nhà cung cấp đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định.

5/ Bản tự công bố chất lượng sản phẩm (đối với thực phẩm thường) hoặc Bản đăng ký công bố sản phẩm (đối với thực phẩm chức năng) từ nhà cung cấp.

6/ Phiếu kết quả kiểm nghiệm (tốt nhất còn hạn trong vòng 12 tháng).

7/ Ngoài ra cơ sở kinh doanh, cửa hàng bán buôn thực phẩm cần bố trí, thiết lập đầy đủ trang thiết bị đảm bảo an toàn thực phẩm: 

- Có kệ trưng bày đầy đủ

- Có hệ thống làm lạnh, làm mát

- Có nhiệt kế, ẩm kế (đối với kinh doanh thực phẩm có điều kiện bảo quản đặc biệt)

- Xếp đặt cách tường, cách trần, cách mặt đất đúng theo quy định

- Thiết bị diệt côn trùng hoặc hợp đồng diệt côn trùng với nhà cung cấp khác.

- Có thùng đựng rác nắp bật bằng chân

- Có chỗ rửa tay, nhà vệ sinh

- Tránh làm đọng nước, ẩm thấp, tường trần bị ẩm mốc

=> Qua bài viết này, những gợi ý nêu trên mong rằng sẽ giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về các yêu cầu pháp luật hiện nay trong kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn. Từ đó đảm bảo việc thực hiện và chấp hành đúng theo quy định của pháp luật ban hành.

Sản phẩm liên quan