Hotline: 0764 145 456

Thông báo về việc sử dụng bao bì đã in có phụ gia không đúng mã số INS so với Thông tư 24/2019/TT-BYT