Hotline: 0764 145 456

Thông tư 24/2019/TT-BYT Thông tư hướng dẫn quản lý và sử dụng phụ gia thực phẩm

Xem Thông tư về phụ gia thực phẩm tại đây => http://tuvangiayphep24h.com/img_data/files/THONG%20TU%2024%20-%20ph%E1%BB%A5%20gia.pdf