Hotline: 0764 145 456

Bộ câu hỏi xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm lĩnh vực Nông Nghiệp

Giá Dịch Vụ: Liên hệ
Mô tả về dịch vụ

Bộ câu hỏi và đáp án xác nhận kiến thức ATTP ban hành theo Quyết định 381/QĐ-QLCL ngày 12/9/2014 của Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Hướng dẫn cách lựa chọn câu hỏi ôn tập:

I. Phần kiến thức chung (Phụ lục 2)

Ôn tập toàn bộ các câu hỏi tại Phụ lục 2

II. Phần kiến thức chuyên ngành (Phụ lục 4)

1. Loại hình: Cơ sở kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản

20 câu hỏi tại phần D, mục III, Phụ lục 4

2. Loại hình: Cơ sở giết mổ, sơ chế, chế biến sản phẩm động vật dùng làm thực phẩm

20 câu hỏi tại phần B, mục II, Phụ lục 4

3. Loại hình: Cơ sở sơ chế, chế biến sản phẩm thực vật dùng làm thực phẩm

20 câu hỏi tại phần C, mục II, Phụ lục 4

4. Loại hình: Kho lạnh nông lâm thủy sản

20 câu hỏi tại phần D, mục II, Phụ lục 4

5. Loại hình: Cơ sở sản xuất nước đá phục vụ sản xuất, bảo quản nông lâm thủy sản

20 câu hỏi tại phần D, mục I, Phụ lục 4

6. Loại hình: Cơ sở sản xuất thủy sản đông lạnh

20 câu hỏi tại phần A, mục IV, Phụ lục 4

7. Loại hình: Cơ sở chế biến thủy sản ăn liền

20 câu hỏi tại phần A, mục IV và 4 câu hỏi tại phần A, mục V, Phụ lục 4

8. Loại hình: Cơ sở sản xuất đồ hộp thủy sản

20 câu hỏi tại phần A, mục IV và 4 câu hỏi tại phần A, mục VIII, Phụ lục 4

9. Loại hình: Cơ sở sản xuất nước mắm và cơ sở sản phẩm thủy sản dạng mắm

20 câu hỏi tại phần A, mục IV và 4 câu hỏi tại phần A, mục VII, Phụ lục 4

10. Loại hình: Cơ sở sản xuất thủy sản khô

20 câu hỏi tại phần A, mục IV và 4 câu hỏi tại phần A, mục VI, Phụ lục 4

11. Loại hình: Cơ sở sản xuất nhuyễn thể hai mảnh vỏ

20 câu hỏi tại phần A, mục IV và 4 câu hỏi tại phần A, mục IX, Phụ lục 4

12. Loại hình: Cơ sở sản xuất thủy sản khác

20 câu hỏi tại phần A, mục IV, Phụ lục 4

Xem chi tiết tài liệu tại đây:

TÀI LIỆU TẬP HUẤN KIẾN THỨC CHUNG:

Phụ lục 1 => http://tuvangiayphep24h.com/img_data/files/152_Phu%20luc%201%20.doc

PHẦN KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH:

Phụ lục 2: http://tuvangiayphep24h.com/img_data/files/152_Phu%20luc%202.doc

Phụ lục 3: http://tuvangiayphep24h.com/img_data/files/152_Phu%20luc%203.docx

Phụ lục 4: http://tuvangiayphep24h.com/img_data/files/152_Phu%20luc%204.doc

Phụ lục 5: http://tuvangiayphep24h.com/img_data/files/152_Phu%20luc%205.doc

 

 

 

Sản phẩm liên quan