Hotline: 0764 145 456

Định nghĩa về thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn

Giá Dịch Vụ: Liên hệ
Mô tả về dịch vụ

1. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh “thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn” phải thực hiện tự công bố theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định 15/2018/NĐ-CP.

2. Theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Luật an toàn thực phẩm: “chế biến thực phẩm là quá trình xử lý thực phẩm đã qua sơ chế hoặc thực phẩm tươi sống theo phương pháp công nghiệp hoặc thủ công để tạo thành nguyên liệu thực phẩm hoặc sản phẩm thực phẩm”.

3. Theo quy định tại khoản 27 Điều 2 Luật an toàn thực phẩm: “thực phẩm bao gói sẵn là thực phẩm được bao gói và ghi nhãn hoàn chỉnh, sẵn sàng để bán trực tiếp cho mục đích chế biến tiếp hoặc sử dụng để ăn ngay”.

Sản phẩm liên quan