Hotline: 0764 145 456

Phân tích kiểm nghiệm sản phẩm thực phẩm

Giá Dịch Vụ: Liên hệ
Mô tả về dịch vụ

Căn cứ Luật An Toàn Thực Phẩm số 55/2010/QH12 của Quốc Hội ngày 17/06/2010 và Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính Phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm: có quy định rõ các cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam tham gia sản xuất, kinh doanh thực phẩm; tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến an toàn thực phẩm tại Việt Nam phải tiến hành Thủ tục Tự Công bố sản phẩm và Thủ tục đăng ký bản công bố sản phẩm với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi sản xuất và đưa sản phẩm ra lưu thông trên thị trường.

Hồ sơ giấy tờ yêu cầu để thực hiện thủ tục tự công bố sản phẩm:

 • Giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp.

 • Bản tự công bố sản phẩm theo mẫu quy định.
 • Phiếu kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm của sản phẩm trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ được cấp bởi phòng kiểm nghiệm được chỉ định hoặc phòng kiểm nghiệm được công nhận phù hợp ISO 17025.

 • Mẫu nhãn sản phẩm hoặc hình ảnh chụp trực tiếp từ nhãn sản phẩm.

 • Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (đối với sản phẩm thực phẩm được sản xuất trong nước).

Tất cả các sản phẩm thực phẩm, phụ gia thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm, bao bì dụng cụ chứa đựng thực phẩm, vật liệu bao gói tiếp xúc chứa đựng thực phẩm… trước khí tiến hành thủ tục Tự công bố sản phẩm đều phải thực hiện việc lấy mẫu sản phẩm đi phân tích kiểm nghiệm các chỉ tiêu an toàn thực phẩm tại các trung tâm được Bộ Y Tế công nhận và có chứng nhận ISO 17025.

Tùy từng loại sản phẩm mà có các chỉ tiêu an toàn thực phẩm để kiểm nghiệm. Để phân loại nhóm sản phẩm cũng như soạn thảo các chỉ tiêu an toàn thực phẩm để yêu cầu trung tâm phân tích kiểm nghiệm mẫu cũng là một vấn đề không hề đơn giản cho các doanh nghiệp. Vì vậy cần có đơn vị tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp tiến hành thao tác này, và chúng tôi là đơn vị hỗ trợ tốt và nhanh nhất cho các doanh nghiệp về thao tác này. Chúng tôi nhận tư vấn phân loại nhóm sản phẩm, tra cứu các QCVN, TCVN và các Quyết định về lĩnh vực thực phẩm, soạn thảo các chỉ tiêu an toàn thực phẩm bắt buộc phân tích theo quy định, đồng thời nhận mẫu sản phẩm của doanh nghiệp đi gửi phân tích kiểm nghiệm tại trung tâm đạt chứng nhận ISO 17025.

Các QCVN, Thông tư, Quyết định an toàn thực phẩm thường được áp dụng:

 1. Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT – QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành “Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực phẩm”

 2. QCVN 8-1:2011/BYT – QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ĐỐI VỚI GIỚI HẠN Ô NHIỄM ĐỘC TỐ VI NẤM TRONG THỰC PHẨM

 3. QCVN 8-2:2011/BYT – QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ĐỐI VỚI GIỚI HẠN Ô NHIỄM KIM LOẠI NẶNG TRONG THỰC PHẨM

 4. QCVN 8-3: 2012/BYT – QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ĐỐI VỚI Ô NHIỄM VI SINH VẬT TRONG THỰC PHẨM

 5. Thông tư 24/2018/TT-BYT hướng dẫn quản lý và sử dụng phụ gia thực phẩm 

 6. QCVN 6-2:2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam về Đồ uống không cồn, nước giải khát, nước ngọt

 7. QCVN 12-1 : 2011/BYT – QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN VỆ SINH ĐỐI VỚI BAO BÌ, DỤNG CỤ BẰNG NHỰA TỔNG HỢP TIẾP XÚC TRỰC TIẾP VỚI THỰC PHẨM

 8. QCVN 12-2:2011/BYT – QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ VỆ SINH AN TOÀN ĐỐI VỚI BAO BÌ, DỤNG CỤ BẰNG CAO SU TIẾP XÚC TRỰC TIẾP VỚI THỰC PHẨM

 9. QCVN 12-3 : 2011/BYT – QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ VỆ SINH AN TOÀN ĐỐI VỚI BAO BÌ, DỤNG CỤ BẰNG KIM LOẠI TIẾP XÚC TRỰC TIẾP VỚI THỰC PHẨM

 10. QCVN 12-4:2015/BYT – QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ VỆ SINH AN TOÀN ĐỐI VỚI BAO BÌ, DỤNG CỤ LÀM BẰNG THỦY TINH, GỐM, SỨ VÀ TRÁNG MEN TIẾP XÚC TRỰC TIẾP VỚI THỰC PHẨM

 11. Nghị định 15/2018/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm

Và các QCVN khác áp dụng riêng cho từng loại thực phẩm, phụ gia, nguyên liệu hoặc bao bì dụng cụ chứa đựng thực phẩm.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ để được tư vấn:

C

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TƯ VẤN VIỆT VANG 

Địa chỉ: 184/32/6 Lê Đình Cẩn, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 076 4145 456

Zalo tư vấn: 0764145456

Email: congbosanpham456@gmail.com

 

Sản phẩm liên quan