Hotline: 0764 145 456

Thông tư 43/2018/TT-BCT Quy định về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương

Giá Dịch Vụ: Liên hệ
Mô tả về dịch vụ

Thông tư 43/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2018 của BỘ CÔNG THUONG - Quy định về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương

Xem quy định tại đây => http://tuvangiayphep24h.com/img_data/files/thong-tu-43-2018-tt-bct-ve-quan-ly-an-toan-thuc-pham-thuoc-trach-nhiem-cua-bo-cong-thuong.pdf

Sản phẩm liên quan